Ghi nhận sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Ninh Phúc

Đảng bộ xã Ninh Phúc hiện có 469 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ. Trong những năm qua, xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, Đảng bộ xã đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với các nội dung, chương trình kế hoạch năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy Ninh Bình, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Ninh Phúc đã tập trung tổ chức quán triệt, triển khai các chuyên đề của Trung ương và chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, Thành ủy tới các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng các ban ngành – đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và đảng viên trong Đảng bộ bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với điều kiện của địa phương. Sau các đợt học tập, nghiên cứu những chuyên đề, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đều nộp bài thu hoạch và có bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm thiết thực gắn với nội dung công việc của mỗi cá nhân. Thông qua việc tuyên truyền, học tập các chuyên đề đã giúp các cấp ủy, các ban ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó liên hệ với đơn vị, bản thân có kế hoạch làm theo Bác gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm.

 

Các cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị

Cũng để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Đảng ủy xã Ninh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung Chỉ thị, các gương “Người tốt việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức đa dạng. Chỉ đạo 100% các chi bộ trực thuộc và các ngành, đoàn thể xây dựng Chuẩn mực đạo đức với những quy định cụ thể, dễ nhỡ, dễ thực hiện và sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần vào sáng thứ Hai tuần đầu tiên của tháng và buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị, chi bộ thôn đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định; sau những đợt sinh hoạt, các cơ quan, đơn vị đăng ký những việc làm cụ thể gắn với từng nội dung câu chuyện về Bác. Kết quả, năm 2016 đã có 299 đảng viên; năm 2017 đã có 301 đảng viên; năm 2018 có 365 đảng viên ; Năm 2019 đã có 355 đảng viên năm 2020 có 390 đảng viên ký cam kết.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được chú trọng, triển khai kịp thời, đa dạng với nhiều hình thức phong phú như: làm 01 PANO cỡ lớn khu vực trụ sở xã và làm nhiều APSPICH cỡ nhỏ treo các khu dân cư. Tổ chức tuyên truyền trực quan, gián tiếp qua kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, hội diễn … Ngoài ra còn chỉ đạo tuyên truyền thông qua các hội nghị toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề, qua hệ thống đội ngũ báo cáo viên cơ sở, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội đoàn thể; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng tổ chức lồng ghép tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đoàn viên, hội viên hàng quý.

Cùng với đó, Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng ủy, các chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Trong 05 năm, Đảng ủy - UBKT Đảng ủy đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra, giám sát trong đó: 01 cuộc đối với Chi bộ thôn Khoái Hạ; tổ chức 02 cuộc giám sát đối với Chi bộ trường Mầm non và Chi bộ trường Trung học cơ sở xã Ninh Phúc; 01 cuộc đối với Chi ủy Chi bộ thôn Đông Hạ và cá nhân đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư chi bộ. Đồng thời chỉ đạo UBKT Đảng ủy và các cấp ủy các chi bộ trực thuộc thực hiện chế độ giám sát thường xuyên đối cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề, chủ đề của Tỉnh, Thành phố và của Đảng ủy xã. Ngoài công tác kiểm tra, giám sát; Đảng ủy và Cấp ủy chi bộ đã thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị nhận thấy được những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề, chủ đề của Tỉnh, Thành phố và của Đảng ủy xã, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Có thể nói, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Ninh Phúc đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức, nhận thức chấp hành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố hàng năm:Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt kế hoạch; công tác văn hóa– xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, hiện tại toàn xã chỉ còn 44 hộ nghèo và 49 hộ cận nghèo (giảm 42 hộ nghèo và 31 hộ cận nghèo so với năm 2016), hàng năm có từ trên 94% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 90% thôn đạt thôn văn hóa; Công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững ổn định, quân sự địa phương được tăng cường, trong 5 năm qua có 36 thanh niên nhập ngũ (đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân).

Với những kết quả đã đạt trong 5 năm qua sẽ là cơ sở vững chắc và động lực để Đảng bộ xã Ninh Phúc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, Nhân dângóp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đinh Phương

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 470
  • Tất cả: 146,787
Đăng nhập
         
 
UBND Xã Ninh Phúc- TP Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Địa chỉ: Thôn Đào Công, xã Ninh phúc - TP Ninh Bình

Email: xaninhphuctpnb@gmail.com