QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 327/QĐ -UBND
Ngày ban hành 01/04/2022
Ngày hiệu lực 01/04/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ 327 ngày 1.4.2022 về danh ục TT HC NCC.pdf
02_Danh_muc_TTHC__2022 theo QĐ 327.pdf
         
 
UBND Xã Ninh Phúc- TP Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Địa chỉ: Thôn Đào Công, xã Ninh phúc - TP Ninh Bình

Email: xaninhphuctpnb@gmail.com