NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Số ký hiệu văn bản 20/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/03/2021
Ngày hiệu lực 15/03/2021
Trích yếu nội dung NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NGHỊ ĐỊNH 20.2021. NĐ.CP (1).doc
Phụ lục nghị định 20.2021.doc
         
 
UBND Xã Ninh Phúc- TP Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Địa chỉ: Thôn Đào Công, xã Ninh phúc - TP Ninh Bình

Email: xaninhphuctpnb@gmail.com