QUYẾT ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số ký hiệu văn bản 327/QĐ -UBND
Ngày ban hành 01/04/2022
Ngày hiệu lực 01/04/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01Quyet_dinh_cong_bo_Danh_muc_duoc_chuan_hoa_cua_So_Giao_duc_va_Dao_tao_ngay_210_20210720094455665660_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20210722073620_000.00.00.H42.pdf
01_Quyet_dinh_CBTTHC_ngay_3132022_20220331035522356350_vnpt_ca_signed_20220401034546_000.00.00.H42.pdf
021Phu_luc_cong_bo_TTHC_cua_So_Giao_duc_va_Dao_tao_ngay_21072021_20210720094501741740_vnpt_ca_signed_20210722073723_000.00.00.H42.pdf
         
 
UBND Xã Ninh Phúc- TP Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Địa chỉ: Thôn Đào Công, xã Ninh phúc - TP Ninh Bình

Email: xaninhphuctpnb@gmail.com