Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Số ký hiệu văn bản 01/2020/TT-BTP
Ngày ban hành 03/03/2020
Ngày hiệu lực 03/03/2020
Trích yếu nội dung Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thông tư cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, c.pdf
         
 
UBND Xã Ninh Phúc- TP Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Địa chỉ: Thôn Đào Công, xã Ninh phúc - TP Ninh Bình

Email: xaninhphuctpnb@gmail.com