Thông tưThông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
Số ký hiệu văn bản 04/2020-TT-BTP
Ngày ban hành 28/05/2020
Ngày hiệu lực 28/05/2020
Trích yếu nội dung Thông tưThông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thông tư 04.2020 TT BTp.pdf
         
 
UBND Xã Ninh Phúc- TP Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Địa chỉ: Thôn Đào Công, xã Ninh phúc - TP Ninh Bình

Email: xaninhphuctpnb@gmail.com