THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
Số ký hiệu văn bản 04/2020/TT-BTP
Ngày ban hành 28/05/2020
Ngày hiệu lực 28/05/2020
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thông tư.docx
         
 
UBND Xã Ninh Phúc- TP Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Địa chỉ: Thôn Đào Công, xã Ninh phúc - TP Ninh Bình

Email: xaninhphuctpnb@gmail.com