LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Số ký hiệu văn bản 85/2015/QH13
Ngày ban hành 28/07/2015
Ngày hiệu lực 28/07/2015
Trích yếu nội dung LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.pdf
         
 
UBND Xã Ninh Phúc- TP Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Địa chỉ: Thôn Đào Công, xã Ninh phúc - TP Ninh Bình

Email: xaninhphuctpnb@gmail.com